Bestyrelse

Formand:
Jørgen Lykholt (Mange årigt medlem og æresmedlem i klubben)
email: hermod.formand@gmail.com eller jlykholt@gmail.com

Næstformand:
Philip Vinther – (Træner og medlem i Hermod og har trænet brydning i mange år).
email: Philipvinther@hotmail.com

Kasserer:
Julius Fischer-Hansen
email: hermod.kasserer@gmail.com

Sekretær:
Går på skift
Email: hermod.formand@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Jens Sørensen (Hjælpetræner og medlem i Hermod og har trænet brydning i mange år)
Email: jens.s@post.cybercity.dk

Sune Jepsen (Medlem i Hermod og har trænet brydning i nogle år)
Email: sunejepsen@gmail.com

Suppleanter:
Assad Omar
Email:

Vacant
email: hermod.formand@gmail.com