Bestyrelse

Formand:
Jørgen Lykholt (Mange årigt medlem og æresmedlem i klubben)
email: hermod.formand@gmail.com eller jlykholt@gmail.com

Næstformand:
Philip Vinther – (Træner og medlem i Hermod og har trænet brydning i mange år).
email: Philipvinther@hotmail.com

Kasserer: – Posten/Opgaven er under overdragelse!
Niklas Andreassen – Har trænet brydning i mange år i Sverige og er brydedommer.
email: hermod.kasserer@gmail.com

Sekretær:
Sune Virkelyst (Medlem i Hermod, har trænet brydning i mange år i Nakskov)
Email: sunenpv@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Jens Sørensen (Hjælpetræner og medlem i Hermod og har trænet brydning i mange år)
Email: jens.s@post.cybercity.dk

Sune Jepsen (Medlem i Hermod og har trænet brydning i nogle år)
Email: sunejepsen@gmail.com

Suppleanter:
Philip Vinther (Pt. konstitueret næstformand i klubben)
Email: philipvinther@hotmail.com

Thomas Nielsen (Dommer og tidligere landsholdsbryder fra FFI)
email: bryderen@gmail.com