Kontingent

Kontingent
Puslinge/Drenge/ungdom: 500,- Kr. halvårlig
Junior/Senior:                    600,- Kr. halvårlig
Passivt medlemskab:        225,- Kr. om året

Kontingentet for aktivt medlemskab betales halvårlig forud.
Ved indmeldelse vil kontingentet være sat til resten af indeværende halvår, medmindre vi er overgået til løbende 6 måneders kontingent.

Indbetaling foretages via netbank og medlemmets navn skal påføres:

Danske Bank. Regnr. 1551 – Kontonummer: 5232325

Restancer:
Såfremt du ikke har betalt dit kontingent senest 14 dage efter betalingsfristen, vil kassereren udsende en rykker opkrævning inkl. et rykkergebyr på 25 kr. Hvis rykkeren ikke er indbetalt inden firstens udløb, er du ekskluderet af klubben.

Udmeldelse:
Vi lægger utroligt meget energi i at træne medlemmerne og er derfor altid åbne for en dialog og feedback på hvorfor et medlem vil stoppe, måske er der noget vi kan gøre bedre, så skriv endelig!

Men ellers skal udmeldelsen meddeles kassereren senest 7 dage efter kontingentudskrivningen og på følgende email.

Kasserer:
E-mail: hermod.kasserer@gmail.com